Slukkesystemer

Vi leverer INERGEN brannslukkesystemer til både landbaserte og maritime anlegg.

Kontakt oss

Vi har siden 1995...

…vært leverandør og godkjent kontrollør av Fire Eater sitt slukkesystem Inergen®. Det startet med at myndighetene forbød miljøskadelige slukkeanlegg (Halon), og vi skiftet ut Halon i en rekke fartøy i kystflåten og i militære fartøy. I ettertid har vi levert en rekke slukkeanlegg til fartøy, serverrom, tavlerom og til kunder som har noe de vil beskytte mot brann, eller som trengte en effektiv og ufarlig måte å slukke brann på. Slukkegassen Inergen® beskytter verdier i områder hvor det er behov for effektiv og rask aksjon mot eventuelle branntilløp, hvor mennesker kan være tilstede, hvor faren for brann er tilstede både natt og dag, og hvor kjemiske gassalternativer ikke kan anvendes pga. risiko for skade på utstyr og fare for liv og helse.

Inergen® øker sikkerheten...

…for mennesker og har ingen miljømessige konsekvenser. Inergen® danner heller ingen spaltningsprodukter i forbindelse med en brann. Med en ODP (Ozone Depletion Potensial) på 0 og GWP (Global Warming Potensial) på 0 er det heller ingen fare for at produktet skal bli forbudt og gjenstand for ytterlige krav om utfasing(som for Halon). Inergen® anvendes som slukkeanlegg om bord i skip og flytende innretninger på våre oljefelt, og ellers til beskyttelse av kontrollrom, traforom og datarom mv. både på sjø og land.

Klikk her for mer informasjon om Fire Eater.