Tjenester for bedrifter og offentlig sektor

Landbaserte bygg innenfor offentlig, industri og næringsbygg. Harstad Elektro stiller som en partner innenfor elektroenterprise.

Kontakt oss

Leveransen omfatter

Totalleverandør av elektrotekniske installasjoner i alle typer bygg.

I leveransen inngår; rådgivning, prosjektering, tegning, prosjektledelse, levering og montering av elektroteknisk materiell og utstyr.

Andre tjenester

Vi kan tilby el-kontroll og lovpålagt internkontroll. Dokumentasjon utarbeides i henhold til nødvendige myndighetskrav.


Elektro sterkstrøm

Harstad Elektro har erfaring og kompetanse på leveranse og installasjon på store hovedtavler og generatorer. Tag kontakt for diskutere muligheter.


Prosjektering

Prosjektering av små og store elektro oppdrag. Harstad Elektro har bygget seg opp over tid og kan idag tilby prosjektering av elektro oppdrag av alle størrelser. Per idag stiller bedriften med egne resurser for å prosjektere, gjennomføre og dokumentere større og mindre oppdrag.


Forvaltning, drift og virksomhet

FDV, Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Harstad Elektro tilbyr tjenester i alle faser for en elektro innstallasjon.

Harstad Elektro stiller som komplett service tilbyder for internkontroll elektro og andre service ytelser innenfor småsignal og elektro. For å være proaktiv mot uønskede elektroproblemer innenfor næringsbygg og uønskede driftsstopp for industriinstallasjoner rekommanderes jevnlige kontroller av elektroanlegg.