Maritime tjenester

Leveransene omfatter alle typer elektriske installasjoner på skip og fartøy for nybygg, ombyggings- og modifiseringsoppdrag og reparasjoner/service.

Kontakt oss

STOTTEBILDE_Maritim_Tang_450x352px

Harstad Elektro AS tilbyr...

…så vel totalleveranser, som delleveranser. I prosjektene inngår forprosjektering og byggespesifikasjoner, samt installasjon av kraftgeneratorer, hovedtavle, fordelingstavler, startere, elektrokabler, tele/data, automasjonsutstyr, alarmer og overvåkningsfunksjoner.

Viktige samarbeidspartnere...

…er Scandic Systems AS, Demas AS, Data Process Automasjon AS, Teknor AS, Solar AS og Berggård Amundsen & Co AS. Harstad Elektro AS tilbyr periodisk vedlikehold og service for sine kunder og selskapet har flere faste kunderelasjoner.

Dokumentasjon utarbeides...

…i henhold til tilsynsmyndighetenes krav (Sjøfartsdirektoratet, DNV-GL, DSP, P.E etc) og eventuelle krav fra kundene.


Olje og gass

Harstad Elektro AS har, som underleverandør, levert komplette elektroinstallasjoner til offshore og oljeaktører.

Harstad Elektro AS har, som underleverandør, levert komplette elektroinstallasjoner til offshore og oljeaktører. Leveransen omfatter engineering, hovedtavler og automasjon til flere komplekse boresystemer, ofte med et stort antall elektrohydrauliske styrings- og kontrollsystemer.

I leveransen inngår dokumentasjon og godkjenning av utstyret i henhold til myndighetenes og kundenes krav for olje- og gassinstallasjoner offshore.

Harstad Elektro er en del av Hålogaland Olje og Energi (HALOE). Klikk her for mer informasjon om HALOE.


Harstad Elektronikk

Harstad Elektronikk er ett datterselskap av Harstad Elekto, med fokus på Maritim Elektronikk. Harstad Elektro gjennomførte i slutten av 2012 en overtagelse av Harstad Elektronikk AS.

Harstad Elektronikk ble stiftet i 1990, og har lenge hatt beliggenhet i underetasjen på Margrethe Jørgensensv.3

Harstad Elektronikk as’ forretningside er å prosjektere, selge og installere, samt drive vedlikehold og opplæring på utstyr/tjenester innenfor området elektronikk og data, og med hovedtyngden på skipselektronikk/maritim elektronikk. Tjenestene selges som kompetanse og produkt av våre ansatte, som har stor erfaring og er bedriftens viktigste resurs.

Våre største kundegrupper er innen fiskeri, passasjer, frakt, forsvar og privat-/fritidsmarkedet. Vi har erfaring fra mindre og større oppdrag i inn og utland og sammen med våre oppdragsgivere er vi fornøyd med å ha levert produkt som både funksjonelt og økonomisk har innfridd forventningene over tid.

Mer om bedriften på:
http://www.harstad-elektronikk.no