Klart vi kan!

Vi har ord på oss for å være en elektroentreprenør du kan stole på! Vår stab med svært dyktige medarbeidere, hjelper deg med å finne den beste løsningen på dine utfordringer.

Kontakt oss

Om oss

Med 40 års erfaring i Hålogalandsregionen, har Harstad Elektro blitt en av regionens største elektroentreprenører med over 60 ansatte. Vi har helt siden starten vært nært tilknyttet det maritime miljøet, og oppdrag ombord i båter og skip har blitt en naturlig del av selskapets virksomhet. Installasjoner innenfor industri, offentlige og private bygg utgjør en stor del av bedriftens virksomhet.
Harstad Elektro AS er/skal være en løsningsorientert, profesjonell og serviceinnstilt bedrift. Vi skal være en foretrukket leverandør og samarbeidspartner innenfor elektrobransjen. Dette betinger at våre medarbeidere er faglig dyktige innenfor sitt felt, noe som gjenspeiler seg ved at vi sørger for å oppdatere og utvikle våre ansattes kompetanse jevnlig og ved behov.
Harstad Elektro AS satser på inntak av lærlinger. Dette er viktig for å sikre kvalifisert arbeidskraft og for å styrke kompetansen innenfor elektrofaget i årene som kommer.

Ansatte

Arild Albrigtsen
Daglig Leder

Tlf: 907 77 455
Send e-post

Bjørn Roald Johansen
Leder Maritim

Tlf: 917 80 531
Send e-post

Pål Berg
Leder Industri

Tlf: 901 73 879
Send e-post

Ivar Kemp Hanssen
Saksbehandler maritim

Tlf: 911 65 975
Send e-post

Espen Killie
Prosjektleder

Tlf: 12 34 56 78
Send e-post

Geir-Ivar Vikholt
Automasjonsingeniør

Tlf: 926 21 461
Send e-post

Brede Hanssen
Leder Privatmarked

Tlf: 926 15 924
Send e-post

Katy Ingebrigtsen
Økonomiansvarlig

Tlf: 907 77 449
Send e-post

Lill-Hege Johnsen
HMS/Internkontroll/Sekretær

Tlf: 454 83 070
Send e-post